Megosztás

Kapcsolat

Szatmári István tűzvédelmi vállalkozó, munkavédelmi szaktechnikus +36207710940  

tuzszatmari@gmail.com

Varga István munkavédelmi szakmérnök, emelőgép biztonsági szakértő

                               +36302576992   +36204006144

                                   vedconsultvarga@gmail.com

 Nincs nyitvatartási idő.

Mindig nyitva tartunk, és egyikünk biztosan elérhető!

Hívjon!

                                   

Kérdések és válaszok munkavédelmi képviselő választásáról

2017.03.03.

Az Országos Munkavédelmi Bizottság ajánlásainak tükrében összegezzük a leggyakrabban felvetődő kérdéseket.
dr. Kéri Ádám ügyvéd
2017.03.03., 12:49 Frissítve: ma, 12:50

Kérdések és válaszok munkavédelmi képviselő választásáról

  • dr. Kéri Ádám ügyvéd

2017.03.03., 12:49 Frissítve: ma, 12:50

Az Országos Munkavédelmi Bizottság ajánlásainak tükrében összegezzük a leggyakrabban felvetődő kérdéseket.

A munkavédelemre összetett szabályrendszer vonatkozik, mely az utóbbi időben jelentős változásokon ment keresztül. Egyrészt szigorodtak a munkáltatói kötelezettségek, illetve szigorodott azok kormányzati (munkavédelmi és közigazgatási bírság), valamint bírói számonkérése is. sok esetben azonban a kötelezettségek sem egyértelműek a munkáltatók számára, hiszen nem szabályoz minden körülményt a törvény.

Konzultálni vagy munkavédelmi képviselőt választani mindenképpen kötelező

A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselőt vagy képviselőket választani. Munkavédelmi képviselőt kell választani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő, illetve bárhol, ahol azt a szakszervezet, üzemi tanács vagy a munkavállalók többsége kezdeményezi. Kötelező továbbá paritásos (a felek egyenlő számú képviselőiből álló) munkavédelmi testületet létrehozni, amennyiben a foglalkoztatottak létszáma legalább 20 fő, és legalább két munkavédelmi képviselőt választottak.

Lehetőség van ezen túlmenően telephelyenként is munkavédelmi képviselőt választani feltéve, hogy az illető munkáltatói jogkört gyakorló, munkavédelmi jogosítványokkal is rendelkező vezető áll. A választás tehát a munkavállalók alanyi joga, a munkáltató hozzájárulása nem szükséges hozzá. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása pedig a munkáltató kötelezettsége.

Ha a munkáltatónál nincs munkavédelmi képviselő, abban az esetben a munkavállalókkal konzultálni kell. Ennek formája a helyi sajátosságokhoz igazodik (értekezlet, intranet, megbeszélés stb.), de valósnak kell lennie, megtörténtét dokumentálni szükséges, a munkavállalóknak javaslattételi joguk van, illetve a munkáltató intézkedési jogkörrel bíró személy útján köteles magát képviseltetni.

Létszámban rugalmas a szabályozás

A munkavédelmi törvény meghatározza ugyan, hogy mely esetekben kötelező munkavédelmi képviselőt választani, nem határozza meg ugyanakkor a számbeli kereteket (munkavédelmi képviselő, paritásos testület stb.). Az Országos Munkavédelmi Bizottság ajánlása szerint a létszám meghatározása során a munkáltató, illetve a telephely tevékenységét, a munkavállalói létszámot, valamint a gazdasági ésszerűség szempontjait kell figyelembe venni. A feleket tehát nagyfokú együttműködési kötelezettség terheli.

A választás legfontosabb állomásai

Az első lépésként a munkáltató írásban, részletesen kell, hogy tájékoztassa a munkavállalókat a munkavédelmi képviselő választásának szabályairól. Ezt követően meg kell szerveznie a választási bizottság megválasztását. A választási bizottság meghatározza a jelöltállítás határidejét, illetve a választás időpontját, gondoskodik a jelölés és a választás törvényes rendjének fenntartásáról, valamint megállapítja a szavazatszámlálás szabályait. A választásra jogosult, valamint a választható munkavállalók névsorát megállapítja, és a választást megelőzően legalább 50 nappal közzéteszi.

A választás titkos, közvetlen, és öt évre szól. Végezetül a választási bizottság állapítja meg a választás eredményét is, amit a helyben szokásos módon tesz közzé. A munkavédelmi képviselő megbízatása a közzétételt követő munkanapon kezdődik.

Mit tegyünk, ha nem sikeres a választás?

A választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint fele részt vesz. A keresőképtelen, illetve a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalókat nem kell számításba venni. Érvénytelen választás esetén a választást 90 napon belül meg kell ismételni. Új választást 30 napon belül nem lehet tartani. A megismételt választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint egyharmada részt vett. Ha a megismételt választás is érvénytelen, abban az esetben új választást legkorábban egy év elteltével lehet tartani.

Eredménytelen a választás, ha a jelöltek nem kapják meg az elvárt minimális támogatást. A választás azonban a munkavállalók passzivitása okán már az első, kezdeti fázisban is elbukhat. Nem biztos ugyanis az, hogy a választási bizottságba, melynek létszámát a munkáltató határozza meg, de amely legalább három főből kell, hogy álljon, jelentkeznek is munkavállalók. Ilyen esetben ugyanakkor a fentieknek megfelelően igazolni kell, hogy a munkáltató maradéktalanul teljesítette mindenre kiterjedő, alapos tájékoztatási kötelezettségét, azaz nem neki felróható a választási kudarc.

Arra vonatkozóan nem tartalmaz szabályozást a törvény, ha a választás már ezen a ponton elbukik. Az érvénytelenség szabályaiból kiindulva azonban egy év elteltével ismételten meg kell kísérelni a választást. A munkáltató érdeke is, hogy ténylegesen támogassa a munkavédelmi képviselő megválasztását. Ez a munkavállaló ugyanis a segítségére lehet a munkabalesetek elkerülésében, s azáltal pedig a költséges és elhúzódó perek megelőzésében.

A működési feltételek biztosítása ezt jelenti

A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, például biztosítsa a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaidejének legalább a tíz százaléka. Biztosítani kell továbbá  a szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket (szakirodalom, közlöny, konferencia, tanácskozás, számítógép, telefon, internet, posta stb.), a vonatkozó szakmai előírások megismerését, valamint egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.

A képzést úgy kell megszervezni, hogy az alapján a munkavédelmi képviselő az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeit ellenőrizni tudja, azaz rendelkezzen a munkavédelem, munkabiztonság, kémiai biztonság, munkaegészségügy területén szükséges alapvető ismeretekkel.

 

vissza