Megosztás

Kapcsolat

Szatmári István tűzvédelmi vállalkozó, munkavédelmi szaktechnikus +36207710940  

tuzszatmari@gmail.com

Varga István munkavédelmi szakmérnök, emelőgép biztonsági szakértő

                               +36302576992   +36204006144

                                   vedconsultvarga@gmail.com

 Nincs nyitvatartási idő.

Mindig nyitva tartunk, és egyikünk biztosan elérhető!

Hívjon!

                                   

munkavédelem tűzvédelem

  A következő feladatok végzésére vállalkozunk „Megbízottként” :

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről-, továbbá a módosított 1996. évi XXXI. törvény a tűzvédelemről és a műszaki mentésről-, valamint az 1995. évi LIII. törvény a környezetvédelem általános szabályairól szóló törvények, és ezek végrehajtási rendeletei, valamint a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelettel kiadott Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADR) előírásai alapján az alábbi feladatok vállalása tartozik szolgáltatásaink körébe:

 1. Tűzvédelem
 • Ellátjuk a Megbízó tűzvédelmével összefüggő feladatait.
 • Értékeljük az intézmény, létesítmény tűzvédelmi helyzetét,  ellenőrizzük a végrehajtást és az előírások betartását.
 • A meglévő tűzvédelmi okmányokat folyamatosan naprakészen tartjuk.

-      Tűzvédelmi szabályzat.

-      Tűzveszélyességi osztályba sorolás.

-      Egyedi (helyiségenkénti) tűzvédelmi szabályzatok.

-      Tűzriadó terv.

 • Tűzoltó készülékek nyilvántartását vezetjük.
 • Kézi tűzoltó készülékek időszakosan kötelező szemrevételezésen alapuló vizsgálatát elvégezzük.
 • Tűzvédelmi szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálatok naprakészségét ellenőrizzük.
 • Megbízás esetén kapcsolatot tartunk az illetékes hatósággal.
 • Résztveszünk az ellenőrzéseken.
 1. Munkavédelem
 • Ellátjuk a törvény szerint munkabiztonsági szaktevékenységként meghatározott feladatokat.
 • Átfogó megelőzési stratégiát elkészítjük.
 • Meghatározzuk, felmérjük a veszélyforrásokat
 • Rendszeres munkavédelmi ellenőrzést végzünk
 • Részt veszünk munkavédelmi eljárásokban (üzembe helyezések, beruházás).
 • Védőruha, védőeszköz jegyzék meghatározása.
 • Baleset kivizsgálás és jelentés.
 • Az előírt elméleti munkavédelmi oktatások megtartása.
 • Indokolt munkakörülményi, biztonsági vizsgálatok kezdeményezése.
 • A munkavédelmi kockázatértékelés, kémiai veszélyanalízis és kockázatértékelés naprakészen tartása.
 • Folyamatos együttműködés a foglalkozás egészségügyi Szolgálattal.
 • Kapcsolattartás az illetékes hatósággal. Részvétel előre jelzett hatósági ellenőrzéseken.
 • A gépek időszakos vizsgálatának elvégzése.
 • Írásban megfogalmazott szakmai kérdésekben a Magyarországon érvényes jogszabályok figyelembevételével tanácsot ad, állásfoglalást készít.
 1. Környezetvédelem
 • Környezetvédelmi szabályozások elkészítése és adatszolgáltatás elkészítése.
 • A Megbízó részére a környezetvédelmi adatszolgáltatási ás tanácsadói tevékenység elvégzése
 • A helyi hulladékgazdálkodási terv elkészítése.
 • Az üzem rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségének elkészítése
 • Környezetvédelmi kérdésekben szakmai tanácsadás.

 ADR biztonsági tanácsadói feladatok

 Az ADR 1.8.3.3 bekezdésében előírt ADR biztonsági tanácsadói feladatok ellátása:

A tanácsadó fő feladata, hogy a vállalkozás vezetőjének felelőssége mellett minden lehetséges módon és ténykedéssel elősegítse, hogy a vállalkozás az érintett tevékenységét a hatályos szabályoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabb módon végezze.

 1. Emelőgép ügyintézés.
 • Ellátja az előírt emelőgép ügyintézői feladatokat
 • Oktatja, továbbképzi az Emelőgép Biztonsági Szabályzat szerint a Megbízó emelőgép kezelőit
 • Az emelőgépek szakértői szintű vizsgálatainak végzése.
 1. A Megbízóink egyetértésével, és annak csakis külön írásbeli kérésére- és költségére TOP áron közreműködik a kötelezően végrehajtandó időszakos ellenőrzések-, mérések és minősítések elvégeztetése:
 • Villamos biztonsági.
 • Munkakörülményi expozíciók.
 • Szakműhelyi tevékenységet, illetve külön jogosultságot igénylő ellenőrzések, javítások végeztetése tűzvédelmi berendezéseken.
 • Környezetvédelmi mérések, vizsgálatok.