Megosztás

Kapcsolat

Szatmári István tűzvédelmi vállalkozó, munkavédelmi szaktechnikus +36207710940  

tuzszatmari@gmail.com

Varga István munkavédelmi szakmérnök, emelőgép biztonsági szakértő

                               +36302576992   +36204006144

                                   vedconsultvarga@gmail.com

 Nincs nyitvatartási idő.

Mindig nyitva tartunk, és egyikünk biztosan elérhető!

Hívjon!

                                   

Az éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megakadályozása a munkahelyen

2013.12.18.

Az éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megakadályozása a munkahelyen

Az MNH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság az elmúlt napokban megjelentette a munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrzési tervét, amelyben szerepel az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles, hegyes munkaeszközök használatából eredő kockázatok megelőzésére tett munkáltatói intézkedések vizsgálata

Előbbieket is figyelembe véve, kockázatbecslést kell végezni minden jelen lévő biológiai tényezőre.

A rendelet előírja továbbá, hogy a kockázatértékelésnek tartalmaznia kell az egészségügyi ellátások részét képező egészségügyi tevékenységeket magukban foglaló szakmák felsorolását, valamint az éles vagy hegyes eszközök közül azok felsorolását, amelyek alternatív, illetve biztonságosabb eszközökkel helyettesíthetők, továbbá ha helyettesítésük nem lehetséges. A munkáltató kötelezettsége a kockázatértékelés megküldése a munkavédelmi hatóság számára, amellyel egyidejűleg be kell jelentenie:

a) az egészségügyi szolgáltató nevét, székhelyét, a bejelentéssel érintett telephelyét, az adószámát, illetve adóazonosító jelét, a munkáltató és az érintett telephely TEÁOR számát;

b) a kockázatnak kitett munkavállalók számát;

c) a kockázatnak kitett munkavállalók foglalkozási csoportjai (FEOR kód) és a munkaköri tevékenységek felsorolását;

d) a munkavállalók biztonsági és egészségvédelmi képviselőjének nevét, beosztását, és

e) a megtett megelőző intézkedéseket.

A kockázatok kezelése a következő megelőző és védelmi intézkedések bevezetésével valósítható meg:

- az éles vagy hegyes orvosi eszközök szükségtelen használatának megszüntetése;

- védelmi mechanizmusokkal ellátott orvosi eszközök biztosítása;

- biztonságos munkarendszerek bevezetése;

- az éles vagy hegyes orvosi eszközök használatára és ártalmatlanítására vonatkozó biztonságos eljárások végrehajtása;

- a kupak-visszahelyezés gyakorlatának betiltása;

- egyéni védőeszközök használata;

- védőoltások alkalmazása;

- a munkavállalók tájékoztatása és képzése.

A rendelet reagálási és utókövetési intézkedések bevezetését rendeli el arra az esetre, ha éles vagy hegyes eszközök sérülést okoznak, ezek az intézkedések:

- a sérült munkavállaló ellátásához szükséges azonnali lépések, beleértve az expozíciót követően alkalmazott profilaxist és az egészségügyi okokból javasolt, szükséges orvosi vizsgálatokat, valamint megfelelő egészségügyi felülvizsgálatot,

- kivizsgálni a sérülés okait és körülményeit, nyilvántartásba venni a baleseti eseményt. A munkavállalónak, a megfelelő időben tájékoztatást nyújtani, annak érdekében, hogy a baleset vagy váratlan esemény részleteit megismerhesse,

- a munkáltató - sérülés esetén - mérlegeli a következő lépéseket, ideértve - szükség esetén - a munkavállalóknak biztosított tanácsadást és az orvosi ellátást. A munkáltató a foglalkozás-egészségügyi alapellátója útján gondoskodik a sérült munkavállaló egészségi állapotának figyelemmel kíséréséről, szükség esetén rehabilitációjáról.

vissza