Megosztás

Kapcsolat

Szatmári István tűzvédelmi vállalkozó, munkavédelmi szaktechnikus +36207710940  

tuzszatmari@gmail.com

Varga István munkavédelmi szakmérnök, emelőgép biztonsági szakértő

                               +36302576992   +36204006144

                                   vedconsultvarga@gmail.com

 Nincs nyitvatartási idő.

Mindig nyitva tartunk, és egyikünk biztosan elérhető!

Hívjon!

                                   

Egészségügyi katasztrófatervek

2013.12.18.

Nem kis feladat és nem egyszerű elkészíteni. A közelmúltban egy kórháznak és egy rendelőintézetnek készítettünk tervet.

A terv célja:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) ben és más vonatkozó jogszabályokban meghatározott a rendkívüli helyzetek (katasztrófa, katasztrófaveszély, stb.) valamint az alkotmány szerinti minősített időszakok (veszélyhelyzet, szükségállapot, rendkívüli állapot) egészségügyi biztosításával összefüggő, a

DR. XXXXXXXXXXXX KÓRHÁZ- RENDELŐINTÉZET- re

( továbbiakban az intézményre) háruló feladatok végrehajtásának megtervezése, az intézmény rendkívüli körülmények közötti működőképességének biztosítása.

A terv az alábbi alaphelyzetekre készült:

 

a.  minden - rendszerint váratlanul bekövetkező - esemény, amely a polgárok életét, testi épségét, egészségét vagy az egészségügyi szolgáltatók működését veszélyezteti vagy károsítja olyan mértékben, hogy az az egészségügyi ellátási szükségletek és a helyben rendelkezésre álló kapacitás közötti aránytalanság kialakulásához vezet, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv, az egészségügyi szolgáltatók, valamint más állami és önkormányzati szervek együttműködését teszi szükségessé, függetlenül attól, hogy erre különleges jogrend idején vagy azon kívül kerül sor,

Ilyen a 66/2013. EMMI rendelet szerint: a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak: az Alaptörvény szerinti váratlan támadás, a megelőző védelmi helyzet, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot

b. az a.) pontban meghatározott eseteken kívül bármely olyan körülmény kialakulása, amely a gyógyintézet külön jogszabály szerinti ellátási területéhez tartozó lakosság egészségügyi ellátását súlyosan és közvetlenül akadályozza, feltéve, hogy az ellátási területéhez tartozó lakosság más gyógyintézet általi ellátása aránytalan nehézséggel járna.

vissza