Megosztás

Kapcsolat

Szatmári István tűzvédelmi vállalkozó, munkavédelmi szaktechnikus +36207710940  

tuzszatmari@gmail.com

Varga István munkavédelmi szakmérnök, emelőgép biztonsági szakértő

                               +36302576992   +36204006144

                                   vedconsultvarga@gmail.com

 Nincs nyitvatartási idő.

Mindig nyitva tartunk, és egyikünk biztosan elérhető!

Hívjon!

                                   

Védőoltás megtagadása

2016.07.02.

Védőoltás megtagadása

Megtagadhatja-e a biológiai tényezőkkel exponált dolgozó a védőoltás felvételét?

Védőoltás megtagadása

Megtagadhatja-e a biológiai tényezőkkel exponált dolgozó a védőoltás felvételét?

Az Mvt. 2. § (2) bekezdése kimondja, hogy: „A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.

 A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét…

” A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 13. §- ának előírásai: − (3) bekezdés:

 „A 3. § szerinti becsléstől függően a munkáltatónak írásban kell meghatározni azoknak a munkavállalóknak a körét, akiknél speciális védelmi intézkedések szükségesek, így különösen a 3. számú melléklet szerinti védőoltások biztosítása indokolt.”

− (4) bekezdés: „Ha a 3. § szerinti becslés kimutatja a munkavállaló egészségének és biztonságának olyan biológiai tényezők expozíciójából származó kockázatát, amelyekre hatékony védőoltás létezik, a munkáltatónak – a foglalkoztatás feltételeként – a munkavállaló számára a 3. számú mellékletben meghatározott védőoltást fel kell ajánlania. A munkavállalót tájékoztatni kell a védőoltás elmaradásának előnyeiről, illetve hátrányairól.”

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. § (1) bekezdése kimondja, hogy:

„A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.”

Amennyiben a kockázatértékelés olyan biológiai tényező jelenlétét igazolja az adott tevékenység során, amelyre hatékony védőoltás létezik, a munkavállaló foglalkoztathatóságának feltétele, hogy egészségének védelme érdekében a megfelelő védőoltásban részesüljön.

Amennyiben a munkavállaló saját felelősségére hivatkozva a védőoltás felvételét visszautasítja, és írásban vállalja a védőoltás megtagadásának következményeit, akkor sem foglalkoztatható az adott munkakörben.

A munkáltató kötelessége és felelőssége, hogy a megelőzési kötelezettséget teljesítse.

A dolgozó által tett nyilatkozat nem mentesíti a munkáltatót az esetlegesen bekövetkező megbetegedés következményeinek viselése alól. A munkáltató a foglalkoztathatóság feltételeként előírt védőoltást megtagadó munkavállalót az adott munkakörben nem foglalkoztatja.

Abban az esetben, ha van olyan munkakör, ahol védőoltás nem szükséges, ott a munkavállaló tovább foglalkoztatható. Ilyen munkakör hiánya esetén a munkáltató a dolgozóval szemben azonnali felmondással élhet.

vissza